Logopedie

Samenwerking GGD en logopedie 

Op het kinderdagverblijf Jo Kiddy is een logopedist van de GGD Amsterdam werkzaam. Als de pedagogisch medewerker óf u als ouder twijfels/vragen heeft over de spraak-taalontwikkeling kan uw kind worden aangemeld bij de preventief logopedist. Zij komt kijken tijdens de kring en het spel van uw kind op locatie.

Logopedisten kunnen het effect van Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) in de kinderopvang vergroten.

Logopedie, wat is dat eigenlijk?                                        

Logopedie, dat is toch iets met stotteren en slissen? Deels is dit waar, maar het werkgebied van de logopedist is veel breder. De ‘spraakjuf’ van vroeger is verleden tijd. Tegenwoordig houden wij ons voornamelijk bezig met alle aspecten van communicatie en in het bijzonder met spraak, taal en gehoor en stem.

Spraak                                                                                                       

De klankontwikkeling verloopt globaal gezien volgens een bepaald schema. Er zijn klanken die zich later ontwikkelen zoals de ‘r’, die soms met 6 jaar pas komt. Een goede richtlijn is dat een kind van 4 jaar ongeveer voor ¾ verstaanbaar moet zijn. Een andere richtlijn kan zijn de mate waarin uw kind voor vreemden verstaanbaar is. Als ouder bent u immers ‘gewend’ aan de uitspraak van uw kind, waardoor het moeilijk kan zijn dit te beoordelen. Er is een groot verschil tussen begrijpen en verstaan.

Een ander probleem dat je regelmatig bij kinderen ziet, is het ‘slissen’. Vaak wordt dit veroorzaakt door speen- en/of duimzuigen. Door het intensief zuigen zal de tong als het ware ‘wennen’ om onder in de mond te liggen. Dit zie je terug in de tandenstand en in de uitspraak van klanken (slissen). Doordat de duim/speen vaak bacteriën bevat, heeft uw kind verhoogde kans op infecties (verkoudheid, oorontstekingen etc.). Hierdoor is het kind ook vaker geneigd om door de mond te ademen, wat de afweer ook niet ten goede komt. Het speen- en duimzuigen is een complex probleem en kan soms ook erg moeilijk af te leren zijn. Er is bovendien een verschil of uw kind nog echt een zuigbehoefte heeft, het speen- en duimzuigen een stukje troost biedt of dat het meer een gewoonte is geworden. Herkent u uw kind hierin dan is het belangrijk het speen- en duimzuigen rustig af te bouwen en positief te benaderen. Beter is het uw kind te belonen wanneer het niet duimt dan het te bestraffen wanneer hij/zij het wel doet. Een logopedist kan u hierin begeleiden.

Taal                                                                                                           

Het taalverwervingsproces kent meerdere fasen en begint al in de baarmoeder.. De taalverwerving begint al bij het brabbelen van een baby en in bijvoorbeeld het oogcontact maken. De klanken worden herhaald en afgewisseld. Langzamerhand vormen deze klanken woorden. Rond het eerste levensjaar zal een kind de eerste woorden zeggen, de zogenaamde 1-woordzinnen. Dit zal zich steeds meer uitbreiden, rond 2 jaar praat een kind 2-woordzinnen (bijvoorbeeld “papa auto”). Rond 3 jaar zal een zin al ongeveer uit 3 tot 5 woorden bestaan. De zinsopbouw en het vervoegen van werkwoorden hoeft dan nog niet altijd juist te zijn (bijvoorbeeld “ik heb gezwemd”). Als ouder kunt u de taalontwikkeling van uw kind stimuleren door bijvoorbeeld voor te lezen, samen versjes te zingen, gesprekjes te voeren etc.

Gehoor                                                                                                     

Een goed gehoor is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de spraak en de taal. Let ook op oorontstekingen! Twijfelt u aan het gehoor van uw kind, vraag dan uw huisarts om medisch advies.

Stem                                                                                                    

Hierbij zou u kunnen denken aan ernstig stemgebruik bij peuters waardoor heesheid ontstaat.

 

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne