Groepsleidster

Uw kind(eren) wordt opgevangen door een team van deskundige, gediplomeerde leidsters en oproepkrachten. De leidsters zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen. De leidsters zijn gediplomeerd en beschikken over het diploma MBO – Sociaal Pedagogisch Werk, niveau 3 of hoger. Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding leidster kindercentra af te ronden. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het kinderdagverblijf, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. Gedurende de stage worden de stagiaires boventallig ingezet. Dit houdt in dat het team van vaste leidsters wordt aangevuld met een stagiaire. De professionaliteit en de kwaliteit blijven hierdoor gewaarborgd. De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid.


VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG

De Wet Kinderopvang eist ook dat groepsleidsters beschikken over een ‘verklaring omtrent het gedrag’. De beslissing of de verklaring al dan niet wordt afgegeven, ligt bij de Ministerie van Justitie. Dit om ten opzichte van het kinderdagverblijf te kunnen waarborgen, de pedagogisch medewerker(ster) geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die de uitoefening van groepsleider(ster) in de weg staan.


VOERTAAL

In het kinderdagverblijf wordt gedurende de hele opvang en door alle beroepskrachten de Nederlandse taal als voertaal gebruikt. Wij vragen ouders brengen en halen van de kinderen ook Nederlands te spreken. We vinden het belangrijk dat kinderen integreren in de Nederlandse samenleving.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne