Inschrijving

De aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door het invullen van ons inschrijfformulier of neem contact met ons op. U ontvangt vervolgens de benodigde informatie en overeenkomsten.

U kunt aanmeldingsformulier hier downloaden

U kunt er ook voor kiezen om eerst een keer te komen kijken op ons kinderdagverblijf. Maak dan even een afspraak, dan zorgen wij dat u een rondleiding van ons krijgt en uw vragen beantwoord worden. Vervolgens gaan we kijken of wij uw kind kunnen plaatsen en krijgt u indien dit het geval is de plaatsingsovereenkomst thuisgestuurd. Zodra u deze getekend heeft bent u verzekerd van een kindplaats en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek om alles eens grondig met elkaar door te spreken.

Plaatsingsprocedure

Wij plaatsen op basis van de datum van binnenkomst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld. Plaatsing in het kinderdagverblijf is voor minimaal twee dagen per week. Een dag kinderdagopvang bestaat uit 10 uur opvang. Het minimaal aantal dagen is gebaseerd op het pedagogisch uitgangspunt dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen om zich te hechten aan de groepsleidsters en de kinderen op de groep. Dit is dus in het belang van uw kind. Uit ervaring is gebleken dat kinderen die minder dan twee dagen komen vaak erg veel last van heimwee hebben en dit is zowel voor het kind als voor de ouder niet prettig. Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Wij verzoeken u dan wel minimaal 2 weken van tevoren de gewenste dagdelen door te geven, anders kunnen wij niet meer garant voor staan dat wij de door u gevraagde dagen kunnen aanbieden. Het is, in overleg, soms mogelijk om uw kind extra dagen te laten komen. De extra dagen worden altijd aan het einde van de maand gefactureerd.

Via bovenstaande link kunt u met het inschrijfformulier uw kindje gratis inschrijven. Na ontvangst heeft u automatisch een gereserveerde plaats op onze wachtlijst en wordt u door ons geïnformeerd over de definitieve plaatsing.

Wanneer u uw aanmelding wilt annuleren of de opvanggegevens wilt wijzigen, dient u dit schriftelijk minstens een maand voor de opgegeven startdatum aan ons te melden.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne