Tarieven

 
Verruimde openingstijden                                               
Verlengde opvang vanaf 7:00- 08:00 uur en 18:00-19:00 uur met een uurtarief € 6,85.

Incidentele opvang 

    • Ben u klant van ons en heeft u plotseling opvang nodig. Wij kijken wat de mogelijkheden zijn en plannen eventueel de opvang voor u in.  Per aanvraag kijken we of opvang op die dag mogelijk is. Dit is onder meer afhankelijk van de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch medewerkers.Een ochtenddagdeel en/of een middagdagdeel (bijvoorbeeld omdat de school een studie(mid)dag heeft, omdat uw oppas ziek is, u zelf plotseling andere verplichtingen heeft, geen oppas binnen het gezin kunt regelen).  We factureren in dagdelen.

Incidentele opvang is niet gegarandeerd!

Aantal dagen per week Uurtarief Opvanguren gemiddeld per maand Maandkosten Opvanguren per jaar Opvanguren per jaar
1 hele dag 6,76 42.50 286,03 510 3.432,30
2 hele dagen 6,76 85 574,60 1020 6.895,20
3 hele dagen 6,76 127.50 861,90 1530 10.342,80
4 hele dagen 6,76 170 1.149,20 2040 13.790,40
5 hele dagen 6,76 212.50 1.436,50 2550 17.238,00

De tarieven voor de Kinderopvang zijn gebaseerd op 51 opvangweken per jaar, inclusief luiers, eten, flesvoeding en overige verbruiksartikelen.

Factureringspeelkast
Het uitgangspunt voor de tariefstelling is dat het gehele jaar door betaald wordt, dus ook tijdens uw vakantie en tijdens ziekte van uw kind. Facturering geschiedt maandelijks vooraf. Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden we ons het recht voor een kind in het uiterste geval de toegang tot het kinderdagverblijf te weigeren. Per jaar wordt een indexatie gedaan, hierdoor kan de prijs per jaar variëren.Meer informatie voor berekeningen van uw teruggaaf kunt u vinden op de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl of via het telefoonnummer van de belastingdienst: 0800-0543.

Contractvoorwaarden

  • 1 maand wederzijdse opzegtermijn
  • prijzen inclusief voeding en verzorging
  • betaling vaste kosten per maand vooraf
  • Landelijk Registernummer KinderopvangKinderdagverblijf Jo Kiddy heeft een registratienummer gekregen in het Landelijk Register Kinderopvang. Voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag heeft u het LRK- nummer nodig van de betreffende vestiging.Het landelijke registernummer van kinderdagverblijf Jo Kiddy is: 126839086

Voor KDV kunnen ouders kiezen uit:

  • Reguliere opvang: een hele dag bestaat uit 10 uur van 08.00 tot 18.00 uur.
  • Vervroegde of verlengde opvang: openingstijden van 07:00- 08:00 uur en 18:00-19:00 uur
  • Incidentele opvang: is enkel mogelijk na overleg en kan alleen als de groepsgrootte binnen de norm blijft .factureren we in dagdelen. Een ochtenddagdeel en/of een middagdagdeel (bijvoorbeeld omdat de school een studie(mid)dag heeft, omdat uw oppas ziek is, u zelf plotseling andere verplichtingen heeft)
© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne