Verticale groep

verticaleEen verticale groep is een nabootsing van de situatie in een groot gezin. Kinderdagverblijf Jo Kiddy biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. De voordelen van een verticale groep zijn dat kinderen leren rekening te houden met kleinere kinderen.

Op de verticale groep wordt ieder kind op zijn eigen niveau aangesproken en gestimuleerd. Broertjes en zusjes kunnen in dezelfde groep opgevangen worden, jongere kinderen kunnen zich optrekken aan oudere kinderen en oudere kinderen leren rekening te houden met jongere kinderen.

In een groep kinderen van verschillende leeftijden zijn er meer stimulansen voor de sociale vaardigheden, omdat de kinderen leren met de behoeften en mogelijkheden van elkaar rekening te houden. De taalvaardigheden worden extra gestimuleerd door­dat kinderen de taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt; achterstanden in ontwikkeling vallen bij kinderen in een groep met ver­schillende leeftijden minder op, waardoor ze minder snel een buitenbeentje zullen worden. Zo wordt er samen met verschillende thema’s gewerkt (jaargetijden,vakantie, feestdagen etc.). De kinderen ervaren minder wisselingen van leidsters, deze continuïteit is van groot belang voor de opbouw van hechte relatie met de leidsters. Ouders hebben vier jaar lang met dezelfde leidsters te maken; hierdoor kan een ver­trouwensrelatie ontstaan die van groot belang is voor een goede communicatie, de uitwisseling van informatie en het geven van ondersteuning bij alledaagse opvoedingsproblemen.

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne