Vier ogen principe

Vier ogen principe

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in navolging van de commissie Gunning: Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel.’ De kinderopvang moet dus voorkomen dat beroepskrachten zich met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze maatregel is vertaald als ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ‘transparantie van de ruimtes’.De aanbeveling van de commissie luidt dat er ‘altijd twee volwassenen moeten zijn die de kinderen kunnen zien of horen’, en niet dat er altijd twee beroepskrachten moeten zijn of dat de volwassenen altijd in de ruimte zelf aanwezig moeten zijn.


Vier ogen beleid

Dit betekent dat altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Binnen kinderdagverblijf Jo Kiddy hebben wij dit op de volgende manier geregeld:

  • Naast een pedagogisch medewerker is vrijwel altijd een stagiaire aanwezig op de groep.
  • De leiding/houder is altijd binnen in de groepsruimtes.
  • Er is een verschoonruimte/ commode in de groepsruimte.
  • Ouders en oudercommissies worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van het vier ogen principe
© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne