Visie

Bij het maken van een keuze voor een kinderopvang organisatie is het voor u als ouder van belang te weten van welke visie de organisatie uitgaat. Op deze wijze kunt u nagaan of de manier van opvang bij u en uw kind (eren) past. Wij geven u daarom een korte uiteenzetting van onze visie en de daaraan gekoppelde wijze van omgang met kinderen, ouders en medewerkers.


In de pedagogische visie van Jo Kiddy staan het kind en zijn ontwikkeling centraal en dit alles wordt gekenmerkt door een liefdevolle houding. Hierbij krijgt ieder kind de ruimte om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen naar eigen zelfstandigheid. Binnen Jo Kiddy willen wij de totale ontwikkeling van het individuele kind evenwichtig stimuleren.

Wij bieden een klimaat waarin de kinderen zich gerespecteerd, geborgen en veilig voelen, waarin zij respect hebben voor elkaar en de omgeving. De kinderen worden in de gelegenheid gesteld zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen wij door de ontwikkelingen en belevingswereld van het kind te volgen. Vanuit dit beeld bieden wij de kinderen uitdagingen aan die hen verrijken.

visie

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne