VVE Ko-totaal

ukpuk logoVVE (Vroegtijdige Voorschoolse Educatie) is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij je bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleert door middel van spel en activiteiten. De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun ontwikkeling. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen!

Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Uk en Puk methode

knutselenSpraak- en taalontwikkelingUk & Puk richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen van 0-4 jaar. Naast de spraak- en taalontwikkeling is er bij Uk & Puk extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling en beginnende rekenprikkels.

Uk & Puk besteedt veel aandacht aan spraak- en taalontwikkeling. Alle activiteiten stimuleren de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en de woordenschat. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Uk & Puk leert kinderen om te gaan met zichzelf en anderen. De activiteiten stimuleren om te vertellen, keuzes te maken, elkaar te helpen. Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een gevoel van veiligheid noodzakelijk. Want alleen dan durven kinderen op zichzelf te vertrouwen en anderen te leren kennen. De pedagogisch medewerkers hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn ook degene die kinderen uitdagen en stimuleren.

Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
Motoriek is belangrijk in Uk & Puk. De activiteiten helpen kinderen verschillende deelgebieden te ontwikkelen. Soms met speciale motorische activiteiten, vaak als deel van gewone dagelijkse routines. Uk & Puk helpt kinderen hun sensormotoriek, fijne en grote motoriek en lichaamsbesef te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers maken hen bewust door het stellen van vragen.

Beginnende rekenprikkels
Uk & Puk besteedt aandacht aan beginnende rekenontwikkeling bij alle kinderen. Het gaat dan vooral om het opdoen van de eerste ervaringen. Uk & Puk biedt activiteiten met meten bijvoorbeeld:
– passen de schoenen?
– waar vallen de snippers? en
– hoeveel cadeautjes zijn het?


verhaaltjeDe methode bevat thematische activiteiten die de leidsters kunnen gebruiken op de groep. Er wordt bij deze methode een handpop PUK gebruikt, een speelkameraadje van de kinderen.Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, in een kleine groep of individueel te doen. Uk & Puk kent een onderverdeling in drie leeftijdsgroepen

  • baby’s (0 – 1,5 jaar)
  • dreumesen (1,5 – 2,5 jaar)
  • peuters (2,5 – 4 jaar)

Puk helpt kinderen die wat meer moeite hebben met bijv. spreken in de groep, bewegen enz. over de drempel om die dingen toch te gaan doen. Puk heeft een eigen stoel op de groep en ook een eigen bedje in de slaapkamer. Wij vinden het erg leuk dat Puk in onze kinderopvang mee komt spelen.

Omdat structuur veiligheid en rust biedt, hebben we het speelgoed gestructureerd opgeborgen en speelhoeken zoals een poppenhoek en een bouwhoek. Kinderen kunnen zo gemakkelijk zelf spullen pakken en opruimen.


De tien thema’s van Uk & Puk

3Kijk ook eens op www.ukpuk.nl

© 2018 Jokiddy.nl
Hosted by DesignOne